Norwegian Publications

Dance Journals

Norske Dansekunstnere

Doktorgradsavhandlinger
Doctoral Dissertations and other publications

Per Roar Thorsnes

Docudancing Griefscapes-Choreographic strategies for embodying traumatic contexts in the trilogy Life & Death

Helsinki: The Arts University/Performing Arts Research Centre, 2015.

Link to a PDF: Docudancing griefspaces : choreographic strategies for embodying traumatic contexts in the trilogy of Life & Death

Svendal, Sigrid Øvreås

Come dance with us: amerikansk påvirkning på scenedansen i Skandinavia 1950-1980.
Oslo: Universitetet i Oslo, 2014

Rustad, Hilde
Dans etter egen pipe?: en analyse av danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon – som tradisjon, fortolkning og levd erfaring.
Oslo: Norwegian School for Sport Science, 2013

Schjønsby, Turid Nøkleberg
Bevegelse og uttrykk: gestiske strukturer i tidligmodernistisk dans.
Trondheim: NTNU, 2012

Nordaker, Dag Jostein
Dans i skolen?: En didaktologisk studie av dansens legitimering og innhold i relasjon til den norske grunnskole, sett i lys av nasjonale læreplaner, aktuelle fagtidsskrift og kultur- og utdanningspolitiske dokument.
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 2009

Østern, Tone Pernille
Meaning-making in the dance laboratory : exploring dance improvisation with differently bodied dancers.
Helsinki: Theatre Academy, 2009

Fiskvik, Anne Margrete
Koreomusikalsk intensjon og praksis. En koreomusikalsk analyse av 12 versjoner av balletten Ildfuglen. [Choreomusical Idealization and Practice. A Comparative choreomusical Study of 13 versions of The Firebird.]
Dr. Art avhandling, instiutt for musikk, program for dansevitenskap, NTNU, 2006

Ørbæk, Trine Å skape dans i kroppsøvingslærerutdanning – studenters erfaringer. Oslo: Norwegian School of Sport Sciences, 2018

Torgersen, Anette Kinetic Awareness som transformativ danse- og bevegelsesdidaktikk. Fra instrumentell til eksistensiell kropp. Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Ph.d.-programmet i kulturstudier. University of South-Eastern Norway, 2018

Svarstad, Elizabeth «Aqquratesse i alt af Dands og Triin og Opførsel». Dans som sosial dannelse i Norge 1750-1820. Institutt for musikk, program for dansevitenskap, NTNU, 2017

Langnes, Tonje Fjogstad Breaking – that’s me! Meaning – identity – gender constructions among young break(danc)ers living in Oslo, Norway. Oslo: Norwegian School of Sport Sciences, 2017, ISBN: 978-82-502-0541-3