Norwegian Publications

Dance Journals

Dance Articulated

Doctoral Dissertations

Fiskvik, Anne Margrete. “Koreomusikalsk intensjon og praksis: En koreomusikalsk analyse av 12 versjoner av balletten Ildfuglen.” Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2006.

Nordaker, Dag Jostein. “Dans i skolen? En didaktologisk studie av dansens legitimering og innhold i relasjon til den norske grunnskole, sett i lys av nasjonale læreplaner, aktuelle fagtidsskrift og kultur- og utdanningspolitiske dokument.” Aarhus: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 2009.

Østern, Tone Pernille. “Meaning-Making in the Dance Laboratory: Exploring Dance Improvisation with Differently Bodied Dancers.” Helsinki: Theatre Academy, 2009.

Schjønsby, Turid Nøkleberg. “Bevegelse og uttrykk: gestiske strukturer i tidligmodernistisk dans.” Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2012.

Rustad, Hilde. “Dans etter egen pipe? En analyse av danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon – som tradisjon, fortolkning og levd erfaring.”
Oslo: Norwegian School for Sport Science, 2013.

Svendal, Sigrid Øvreås. “Come dance with us: Amerikansk påvirkning på scenedansen i Skandinavia 1950-1980”. University of Oslo, 2014.

Thorsnes, Per Roar. “Docudancing Griefscapes: Choreographic Strategies for Embodying Traumatic Contexts in the Trilogy Life & Death.” Helsinki: The Arts University/Performing Arts Research Centre, 2015.

Langnes, Tonje Fjogstad. “Breaking – that’s me! Meaning – identity – gender constructions among young break(danc)ers living in Oslo, Norway.” Oslo: Norwegian School of Sport Sciences, 2017.

Svarstad, Elizabeth. “‘Aqquratesse i alt af Dands og Triin og Opførsel:’ Dans som sosial dannelse i Norge 1750-1820.” Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2017.

Torgersen, Anette. “Kinetic Awareness som transformativ danse- og bevegelsesdidaktikk: Fra instrumentell til eksistensiell kropp.” University of South-Eastern Norway, 2018.

Ørbæk, Trine. “Å skape dans i kroppsøvingslærerutdanning: Studenters erfaringer.” Oslo: Norwegian School of Sport Sciences, 2018.

Haraldsen, Heidi. “Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett.” Oslo: Norwegian School of Sport Sciences, 2019.

Mæland, Siri. “Dansebygda Haltdalen – Knowledge-in-dancing in a Rural Community in Norway: Triangular interaction between dance, music and partnering.” Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2019.

Rothmund, Irene Velten. “Å gjøre dansen til sin: Bachelorstudenters levde erfaringer i moderne- og samtidsdans.” Stockholm University, 2019.